Hjärtat

– en del av C Företaget

Hej och varmt välkomna till oss, vi som arbetar tillsammans heter Veronica Halldin och Lena Holmqvist. Vi har tidigare arbetat tillsammans i nio år som kommunala dagbarnvårdare, men har nu sadlat om och kommer bedriva vår verksamhet i privat regi genom C Företaget istället. Vi arbetar med en större grupp barn i åldrarna 1-5 år, hemma hos Veronica i Lekeryd. Vi arbetar efter läroplanen för förskolan, verksamheten ska vara lärande och utvecklande för varje barn i vår grupp. Vi ger en god pedagogisk omsorg, där barnens trygghet och välbefinnande ligger i fokus. Vi har en öppen och rak kommunikation med våra föräldrar, och deras inflytande är en viktig del i vår verksamhet. Allt för att våra barn ska få en så bra omsorg som möjligt.

Telefon

Veronica: 073-368 08 55
Lena: 073-800 81 22

}

Öppettider

06.30-17.30 (Mån-Fre)

E-post

hjartat@cforetaget.se